JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Meghívó

Készült: 2019. március 21. csütörtök

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

 POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Csokvaomány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. május 29. napján (szerda) 10.00 órától testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozója (3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1.)

Napirendi pontok:

1./ Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi költségvetéséről
      szóló rendeletének módosítása

                    Előterjesztő: Polgármester

2./ Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete
 Csokvaomány község 2018. évi költségvetésének teljesítéséről /Az
       államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján/

                    Előterjesztő: Polgármester

3./ Tájékoztatás a belső ellenőrzés megállapításairól, tapasztalatairól / A költségvetési
  szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011
      (XII.31.) Korm.
rendelet 49.§ (3a) bekezdése alapján/

                    Előterjesztő: Polgármester

4./ A Polgárőr Egyesület elnökének beszámolója az Egyesület 2018. évi tevékenységéről

                    Előterjesztő: Polgárőr Egyesület Elnöke

5./ Polgármesteri tájékoztató

                    Előterjesztő: Polgármester

6./ Indítványok, javaslatok

7./ Segély kérelmek

                                                                                                           Tóth Zsuzsanna sk.

                                                                                                    polgármester

 M e g h í v o t t a k

 Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

Barta Gáborné gazdálkodó

Szaniszló Zsoltné gazdálkodó